Hải sản như ý
Phone : 0933319363

Liên hệ

Họ tên : Phạm Như Ý

SĐT     : 0933319363

email   : phamnhuy338@gmail.com

Tài khoản vietinbank : 711A12131814

FB        : www.facebook.com/Hải-sản-như-ý